ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Złożenie wniosku o wydanie świadectwa dojrzałości w 2021 r.

Absolwenci, którzy w latach ubiegłych (2016–2020) nie otrzymali świadectwa dojrzałości, ponieważ:

1) nie zdali jednego lub więcej egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz/lub

2) nie przystąpili do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, ale zdali egzaminy z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej (tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym), mogą w 2021r. uzyskać świadectwo dojrzałości bez przystępowania do „brakujących” egzaminów.

Absolwenci składają do 31 maja 2021 r. do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek (załącznik 31).