ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Ogólnopolska akcja edukacyjna „Hazard"

Akcja ma przede wszystkim zwrócić uwagę na problemy, które wynikają z nadmiernego korzystania z gier wśród dzieci i młodzieży, takie jak uzależnienie, problemy finansowe czy wyizolowanie społeczne. Pokazuje z jakim ryzykiem wiąże się rozpowszechnianie gier online z elementami hazardu i typowych gier hazardowych. Celem akcji jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów oraz wzmocnienia profilaktyki uzależnień w szkole. Projekt jest skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców uczniów.

Akcja została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Ogólnopolska akcja edukacyjna „Hazard"

Ogólnopolska akcja edukacyjna „Hazard"