ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

20 listopada - Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to wyjątkowy dzień w roku, podczas którego oczy wszystkich skierowane są na dzieci i ich prawa.

Każdemu dziecku przysługują prawa dziecka tak jak każdemu dorosłemu przysługują prawa człowieka. Praw tych nikt nie może dziecko pozbawić. O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Zarówno rodzice, opiekunowie prawni jak i nauczyciele powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się uzupełniają.

♦ Prawa osobiste:


prawo do życia i rozwoju,
prawo do tożsamości (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu),
prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej,
prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących,
w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
prawo do wolności od przemocy fizycznej i psychicznej,
prawo nierekrutowania do wojska poniżej 15 roku życia.

 

♦ Prawa socjalne:


prawo do odpowiedniego standardu życia,
prawo do ochrony zdrowia,
prawo do zabezpieczenia socjalnego,
prawo do wypoczynku i czasu wolnego.

♦ Prawa kulturalne:


prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej),
prawo do korzystania z dóbr kultury,
prawo do informacji,
prawo do znajomości swoich praw.

 

Rzecznik Praw Dziecka https://brpd.gov.pl/

Dziecięcy Telefon Zaufania (całodobowy) 800 12 12 12

 

20 listopada - Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka