ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Harmonogram roku szkolnego 2022/2023

 

WRZESIEŃ

Rozpoczęcie roku szkolnego

01 września 2022 r.

A. Derduła

Z. Kolera

Szkolna giełda podręczników

02 - 30 września 2022 r.

J. Gumuła

Konferencja Rady Pedagogicznej

13 września 2022 r. godz. 15.30

 

Zebrania z rodzicami

13 września 2022 r. godz. 16.30

wg harmonogramu

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na sesję styczeń-luty 2023

15 września 2022 r.

wychowawcy klas

Kontrola dokumentacji pedagogicznej

16 września 2022 r.

 

Akcja sprzątania świata

16 września 2022 r.

J. Landecka

Testy kompetencyjne uczniów klas I

19 - 23 września 2022 r.

nauczyciele uczący
w klasach pierwszych

Rada Rodziców, zebranie przedstawicieli trójek klasowych

21 września 2022 r. godz. 16.30

 

Wybór Samorządu Uczniowskiego

22 września 2022 r.

A. Mucha,

A. Majdzik

Europejski Dzień Języków Obcych

26 września 2022 r.

A. Cieślik, A. Majdzik,

M. Małagowska

Dzień Chłopaka

30 września 2022 r.

A. Mucha,
A. Majdzik

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego

30 września 2022 r.

wychowawcy klas maturalnych

Złożenie przez rodziców słuchaczy klasy VIII deklaracji przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty

30 września 2022 r.

wychowawca klasy VIII

PAŹDZIERNIK

Tydzień wycieczkowy

03 - 07 października 2022 r.

 

Kontrola dokumentacji pedagogicznej i oceniania

12 października 2022 r.

 

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

12 października 2022 r. godz. 15.30

 

Konsultacje z rodzicami

12 października 2022 r. godz. 17.00

 

Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie klas I

14 października 2022 r.

E. Łukomska,
M. Nanuś

Akcja krwiodawstwa

19 października 2022 r.

A. Jabłońska - Trzebska,
S. Siwek

Zaduszki

31 października 2022 r.

A. Janikowska,
A. Majdzik

LISTOPAD

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

08 - 14 listopada 2022 r.

J. Renkowska

Dzień Niepodległości

10 listopada 2022 r.

J. Chlebica, D. Jopek,      K. Szczepańska

Kontrola dokumentacji pedagogicznej i oceniania

14 listopada 2022 r.

 

Wystawienie przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach maturalnych

16 listopada 2022 r.

 

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

17 listopada 2022 r. godz. 15.30

 

Zebrania z rodzicami

17 listopada 2022 r. godz. 17.00

 

Światowy dzień rzucania palenia

17 listopada 2022 r.

A. Mucha,
A. Majdzik

Próbny egzamin ósmoklasisty

21 - 23 listopada 2022 r.

A. Janikowska

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie dla klas IV

21 - 25 listopada 2022 r.

I. Persich

Targi Pracy

25 listopada 2022 r.

J. Renkowska

Andrzejki

30 listopada 2022 r.

A. Mucha,
A. Majdzik

GRUDZIEŃ

Mikołajki

06 grudnia 2022 r.

A. Mucha,
A. Majdzik

Wystawienie przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach I-IV ,VII-VIII

07 grudnia 2022 r.

 

Zebrania z rodzicami

08 grudnia 2022 r. godz. 16.30

 

Kontrola dokumentacji pedagogicznej i oceniania

16 grudnia 2022 r.

 

Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach maturalnych

16 grudnia 2022 r.

 

Zakończenie I okresu nauki dla uczniów klas maturalnych

16 grudnia 2022 r.

 

Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych

19 grudnia 2022 r. godz. 15.30

 

Jasełka

21 grudnia 2022 r.

E. Godyń,
M. Góralska

Wigilie klasowe

22 grudnia 2022 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2022 r.

 

STYCZEŃ

Egzaminy zawodowe, potwierdzające kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń-luty 2023

09 - 21 stycznia 2023 r.

 

Egzaminy semestralne słuchaczy SPdD

09 - 11 stycznia 2023 r.

 

Próbny egzamin maturalny

09 - 13 stycznia 2023 r.

J. Landecka

Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach I-IV oraz semestralnych w klasie VII-VIII

13 stycznia 2023 r. 

 

Zakończenie I okresu nauki dla uczniów
klas I-IV, VII-VIII

13 stycznia 2023 r. 

 

Kontrola dokumentacji pedagogicznej i oceniania

13 stycznia 2023 r. 

 

Ferie zimowe

16 - 29 stycznia 2023 r.

 

Konferencja klasyfikacyjna klas I-IV, VII-VIII

30 stycznia 2023 r.  godz. 15.30

 

LUTY

Konferencja Rady Pedagogicznej

06 lutego 2023 r.  godz. 15.30

 

Ostateczny termin wprowadzania zmian
w deklaracjach maturalnych

07 lutego 2023 r.

wychowawcy klas maturalnych

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na sesję czerwiec 2023

07 lutego 2023 r.

wychowawcy klas

Walentynki

14 lutego 2023 r.

A. Mucha,
A. Majdzik

Konsultacje z rodzicami

22 lutego 2023 r.  godz. 16.30

 

MARZEC

Dzień Św. Patryka

17 marca 2023 r.

A. Cieślik,
M. Małagowska

Dzień Otwarty Szkoły

21 marca 2023 r.

zespół ds. promocji

Kontrola dokumentacji pedagogicznej
i oceniania    

22 marca 2023 r.

 

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach maturalnych

22 marca 2023 r.

 

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

23 marca 2023 r. godz. 15.30

 

Zebrania z rodzicami

23 marca 2023 r.  godz. 17.00

 

Targi Pracy

27 marca 2023 r.

J. Renkowska

Ogłoszenie wyników egzaminu zawodowego
i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń-luty 2023

31 marca 2023 r.

 

KWIECIEŃ

Próbny egzamin zawodowy

03 - 14 kwietnia 2023 r.

I. Persich

Wiosenna przerwa świąteczna

06 - 11 kwietnia 2023 r.

 

Złożenie deklaracji w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na sesję czerwiec-lipiec 2023

07 kwietnia 2023 r.

 

Wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych
w klasach maturalnych

19 kwietnia 2023 r.

 

Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych

20 kwietnia 2023 r.  godz. 15.30

 

Konsultacje z rodzicami

20 kwietnia 2023 r.  godz. 17.00

 

Uczniu pokaż swoją brykę

26 kwietnia 2023 r.

A. Jabłońska - Trzebska, A. Oleksy, S. Siwek,

A. Zemła

Dzień Otwarty Szkoły

26 kwietnia 2023 r.

zespół ds. promocji

Egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów klas maturalnych

26 kwietnia 2023 r.

 

Kontrola dokumentacji pedagogicznej i oceniania

28 kwietnia 2023 r.

 

Święto Pracy 1 Maja/Konstytucji 3 Maja

28 kwietnia 2023 r.

J. Chlebica,

W. Kozioł

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych

28 kwietnia 2023 r.

I. Persich
P. Kaczmarzyk

MAJ

Pisemny i ustny egzamin maturalny

04 - 23 maja 2023 r.

 

Wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych w klasach I-IV oraz przewidywanych semestralnych ocen klasyfikacyjnych w klasie VII-VIII

10 maja 2023 r. 

 

Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej

11 maja 2023 r.  godz. 15.30

 

Zebrania z rodzicami

11 maja 2023 r.  godz. 17.00

 

Tydzień wycieczkowy

15 - 19 maja 2023 r.

 

Egzamin ósmoklasisty

23 - 25 maja 2023 r.

 

Rozdanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum

27 maja 2023 r.

 

Światowy dzień bez papierosa

31 maja 2023 r.

A. Mucha,

A. Majdzik

CZERWIEC

Egzaminy zawodowe, potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, sesja czerwiec-lipiec 2023

01 czerwca - 18 czerwca 2023 r.

 

Egzaminy semestralne słuchaczy SPdD

12 - 14 czerwca 2023 r.

 

Wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych  w klasach I-IV oraz semestralnych ocen klasyfikacyjnych w klasie VII-VIII

15 czerwca 2023 r.

 

Konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej

19 czerwca 2023 r.  godz. 15.30

 

Egzaminy klasyfikacyjne

20 czerwca 2023 r.

 

Kontrola dokumentacji pedagogicznej

22 czerwca 2023 r. 

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023 r. godz. 10.00

A. Terlecka,

M. Sikora

Ferie letnie

24 - 31 sierpnia 2023 r.

 

Konferencja Rady Pedagogicznej

26 czerwca 2023 r.  godz. 10.00

 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów Technikum:

            10 stycznia 2023 r.                         

            04, 05, 08, 09 maja 2023 r.           

            06, 07 czerwca 2023 r.                   

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia:

            10 stycznia 2023 r.                        

            04, 05, 08 maja 2023 r.                 

            06, 07 czerwca 2023 r.                   

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów Szkoły Podstawowej:

            04, 05, 08, 09 maja 2023 r.           

            23, 24, 25 maja 2023 r.