ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Informacja o projekcie Dobre praktyki – Lepsza praca – Lepsza przyszłość

Projekt  DOBRE PRAKTYKI – LEPSZA PRACA – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

realizowany w ramach programu Erasmus +

koordynatorki projektu:

mgr inż. Katarzyna Szczepańska, mgr Joanna Gumuła

czas trwania projektu: 01.06.2015 – 01.06.2017

Streszczenie projektu

Głównym celem projektu DOBRE PRAKTYKI – LEPSZA PRACA – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ skierowanego do uczniów Zespołu Szkół Technicznych  jest podniesienie kwalifikacji / kompetencji zawodowych, przede wszystkim w zakresie szkolenia praktycznego, zwiększenie kompetencji miękkich/interdyscyplinarnych, zwiększenie motywacji do dalszej nauki i udziału w szkoleniach po odbyciu mobilności zagranicznej oraz poprawa znajomości języków obcych.

Pobyt uczniów w placówkach hiszpańskich pozwoli na zdobycie nowych i poszerzenie posiadanych już kompetencji w zakresie zawodowym tj. eksploatacji portów i terminali, mechaniki, mechatroniki i mechaniki samochodowej co w sferze praktycznej osiągnięte będzie przez praktyki w dobrze wyposażonych warsztatach, a w sferze teoretycznej dzięki wysoce wykwalifikowanej kadrze. Kontakt z rówieśnikami i kulturą hiszpańską przyczyni się do rozwoju osobowego.

Młodzież biorąca udział w praktykach zagranicznych stanowi bardzo dobry przykład dla swoich rówieśników, wyzwala dodatkowe ambicje i stanowi "siłę napędową" grupy. Dla uczestników udział w projekcie stanowi ogromne wyzwanie i mobilizuje młodzież pragnącą współdziałać w osiągnięciu sukcesu.

Poza korzyściami indywidualnymi uczestników związanymi z nowymi doświadczeniami, ważnym efektem projektu będzie wyrównanie szans wszystkich uczniów, a zdobyta wiedza i doświadczenie przyczynią się do ułatwienia  dostania się na studia wyższe lub znalezienia pracy w swoim zawodzie. Rozwój osobowy i budowa postaw obowiązujących każdego Europejczyka to korzyść niewymierna.

Zapraszamy do obejrzenia:

Fanpage’ów uczniów przebywających w Sewilli w ramach projektu

Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej - Erasmus + / Mechanicy 2015Technik mechanik 01.11.2015 – 14.11.2015

ST Dąbrowa Górnicza - Erasmus + / Eksploatacja portów i terminali 2015Technik eksploatacji portów i terminali 15.11.2015 – 28.11.2015

Praktyki zawodowe w Hiszpani dla kierunku technik pojazdów samochodowychTechnik pojazdów samochodowych 29.11.2015 – 12.12.2015

Fanpage Mechatronicy Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie GórniczejTechnik mechatronik 31.01.2016 – 13.02.2016

Prezentacji przygotowanych przez uczniów biorących udział w projekcie, w ramach zajęć z upowszechniania projektu

Technik mechanik

Technik eksploatacji portów i terminali

Technik pojazdów samochodowych

Technik mechatronik

Raportów końcowych z pobytu uczniów w Hiszpanii w ramach projektu

Technik mechanik

Technik eksploatacji portów i terminali

Technik pojazdów samochodowych

Technik mechatronik

Relacji z pobytu w Hiszpanii uczniów kształcących się na kierunku technik pojazdów samochodowych, która ukazała się na łamach gazetki szkolnej Zeteściak

Filmików