ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Zagraniczne praktyki zawodowe

Logo projektu ERASMUS +

 

Zagraniczna praktyka technika - zdobywamy europejskie doświadczenie zawodowe

 

Charakterystyka projektu:

Projekt Zagraniczna praktyka technika - zdobywamy europejskie doświadczenie zawodowe realizowany jest w ramach programu Erasmus+, sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Zostanie on przeprowadzony we współpracy z organizacją EU Mobility Sverige z siedzibą w Szwecji, która zajmuje się realizacją projektów mobilnościowych. Staż obejmuje dwutygodniowy pobyt uczniów w Malmö. Pobyt obejmuje: praktyki w zakładach produkcyjnych, firmach oraz warsztatach samochodowych zgodnie z profilem nauczania. Oprócz odbycia praktyk zawodowych uczestnicy mają zagwarantowane: podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki, ubezpieczenie, transport lokalny, wsparcie pracowników organizacji oraz polskich opiekunów. Uczestnicy będą mogli rozwijać
nie tylko kompetencje zawodowe lecz również międzykulturowe, językowe i komunikacyjne. Przed wyjazdem uczniowie odbędą w szkole zajęcia przygotowujące ich językowo, kulturoznawczo i psychologicznie do odbycia stażu na terenie Szwecji. Dla uczniów oraz ich rodziców odbędą się spotkania informacyjne.

 Udział w projekcie jest bezpłatny.

Ilość uczniów: 3 grupy mieszane zawodowo (łącznie 75 osób)
Termin pobytu: 1 grupa – 1 połowa kwietnia 2022,
                       2 grupa -  1 połowa września 2022,
                       3 grupa – 2 połowa września 2022.
Miejsce pobytu: Malmö / Szwecja
Miejsce noclegu i wyżywienia: hotel / stołówka. Młodzież korzysta z opcji wyżywienia full-board (śniadanie, lunch do pracy, ciepła obiadokolacja) oraz zapewnienia wyżywienia podczas wycieczek.
Język projektu: język angielski
Podróż: autokar i samolot (bagaż podręczny i rejestrowany)
Zapewniony jest transport lokalny.
Ubezpieczenie: uczniowie zostaną dodatkowo ubezpieczeni na czas podróży i pobytu jako młodzież pracująca.
Przed wyjazdem uczniowie wezmą udział w przygotowaniu: językowym, kulturowym i psychologicznym (spotkania po zajęciach lekcyjnych).
Uczniowie otrzymają od szkoły ubrania robocze wymagane w miejscu pracy.
Opiekunowie: nauczyciele ze szkoły
Praktyki zawodowe odbywają się w dni robocze, uczniowie nieletni pracują max. 6 godzin, uczniowie pełnoletni max. 8 godzin
Do udziału w projekcie mogą aplikować wszyscy uczniowie ZST
(Technikum Nr 4 oraz Branżowa szkoła I stopnia)

 

Realizacja projektu: projekt obejmuje program kulturalny, w tym wycieczki.

 

Rekrutacja:

Ilości uczniów z poszczególnych kierunków biorących udział w projekcie :

  • technik eksploatacji portów i terminali - 29
  • technik mechatronik - 16
  • technik pojazdów samochodowych - 12
  • technik mechanik - 8
  • mechanik pojazdów samochodowych - 6
  • operator obrabiarek skrawających - 3
  • mechatronik - 1

- Rekrutacja odbywa się osobno dla każdego kierunku kształcenia.  

- Formularz aplikacyjny do pobrania na stronie szkoły (pobierz formularz), w sekretariacie lub u koordynatora p. Agnieszki Muchy.
- Termin składania formularzy aplikacyjnych: 01.12.2021r. – 04.02.2022r.
- Formularze aplikacyjne należy składać wyłącznie w sekretariacie lub u koordynatora projektu p. Agnieszki Muchy.

 

Kryteria wyboru beneficjentów:

- zgoda rodziców na udział w projekcie,

- semestralna ocena zachowania (wzorowe 3 pkt, bardzo dobre 2 pkt, dobre 1 pkt)

- średnia ocen z przedmiotów zawodowych (oceny semestralne)


6,0-5,1 - 6 pkt,
5,0-4,5 - 5 pkt,
4,4-3,9 - 4 pkt,
3,8-3,3 - 3 pkt,
3,2-2,7 - 2 pkt,
2,6-2,1 - 1 pkt.

- semestralna ocena z języka angielskiego


cel - 5 pkt,
bdb - 4 pkt,
db - 3 pkt,
dst - 2 pkt,
dop - 1 pkt)

- semestralna frekwencja na zajęciach lekcyjnych


100%-94% - 5 pkt,
93%-87% - 4 pkt,
86%-80% - 3 pkt,
79%-73% - 2 pkt,
72%-66% - 1 pkt.

 

 - W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o kolejności decyduje średnia ocen z przedmiotów zawodowych, a następnie frekwencja.
- W projekcie wezmą udział uczniowie, którzy w rekrutacji uzyskali najwyższą liczbę punktów na danym kierunku kształcenia.
- Rekrutacja będzie odbywała się na podstawie klasyfikacji semestralnej.
- Zostanie przedstawiona lista uczniów główna oraz lista rezerwowa.
- Ogłoszenie rekrutacji: gablota szkolna.

Uwaga:
W związku ze zmieniającą się sytuacją pandemiczną terminy lub zasady udziału w projekcie mogą się zmienić.
Wszelkie pytania proszę kierować do koordynatora projektu p. Agnieszki Muchy przez dziennik elektroniczny.pobierz formularz aplikacyjny