ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Klauzula informacyjna RODO

Dąbrowa Górnicza, 31.07.2018 r.


Klauzula informacyjna dla rodzica/prawnego opiekuna


Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 12, reprezentowany przez Dyrektora dr Marek Czerwiec;
2) Inspektorem ochrony danych jest Pan Łukasz Więckowski, tel. 534 971 975, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, Ustawą z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)
  • podejmowanie akcji edukacyjnych Zespołu Szkół Technicznych oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Technicznych, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO);

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: towarzystwa ubezpieczeniowe, podmiot świadczący usługi dziennika elektronicznego, podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, pracownicy administracji, pracownicy obsługi oraz pracownicy pedagogiczni Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji w Zespole Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO);
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu:

  • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych jest wymogiem ustawowym,
  • w celu podejmowania akcji edukacyjnych Zespołu Szkół Technicznych oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Technicznych jest dobrowolne.

Niniejsza klauzula została zamieszczona:
1) Na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Technicznych
2) Na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych / BIP


 

Dąbrowa Górnicza, 31.07.2018 r.


Klauzula informacyjna dla ucznia pełnoletniego


Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej z siedzibą; 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Królowej Jadwigi 12, reprezentowane przez Dyrektora dr Marek Czerwiec;
2) Inspektorem ochrony danych jest Pan Łukasz Więckowski, tel. 503 038 001, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, Ustawą z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)
  • podejmowanie akcji edukacyjnych Zespołu Szkół Technicznych oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Technicznych, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO);


4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: towarzystwa ubezpieczeniowe, podmiot świadczący usługi dziennika elektronicznego, podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną, pracownicy administracji, pracownicy obsługi oraz pracownicy pedagogiczni Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji w Zespole Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO);
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu:

  • realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych jest wymogiem ustawowym,
  • w celu podejmowania akcji edukacyjnych Zespołu Szkół Technicznych oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Technicznych jest dobrowolne.


Niniejsza klauzula została zamieszczona:
1) Na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Technicznych
2) Na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych / BIP