ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2021/22

 

Wykaz podręczników dla absolwentów szkół gimnazjalnych

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4

 

Lp.

Przedmiot

Klasa

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1.

Język polski

III

Język polski. Odkrywamy na nowo, część 2

B. Chuderska

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

2.

Matematyka

III

Matematyka w Zasadniczej Szkole Zawodowej          

A. Cewe

M. Krawczyk

M. Kruk

A. Magryś - Walczak

H. Nahorska

PODKOWA Gdańska

3.

Język angielski

III

Checkpoint A2+/B1

D. Spencer

M. Cichmińska

 

MACMILLAN

EDUCATION

 

4.

Wiedza
o społeczeństwie

III

Wiedza o społeczeństwie. Odkrywamy na nowo.

Zakres podstawowy

Z. Smutek

J. Maleska

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

 

 

Technikum Nr 4

 

Lp.

Przedmiot

Klasa

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1.

Język polski

III

Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura, kl. II część 1

E. Paczoska

Wydawnictwo Piotra Marciszuka „Stentor"

IV

Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura, kl. II część 2

J. Kopciński

Wydawnictwo Piotra Marciszuka „Stentor"

Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura, kl. III

J. Kopciński

Wydawnictwo Piotra Marciszuka „Stentor"

2.

Matematyka

III - IV

Matematyka i przykłady jej zastosowań. Podręcznik 3. Licea ogólnokształcące i technika.

Zakres podstawowy i rozszerzony  

A. Cewe

M. Kruk

A. Magryś - Walczak

H. Nawrocka

PODKOWA Gdańska

III
(technik eksploatacji portów i terminali)

Matematyka i przykłady jej zastosowań. Podręcznik 2. Licea ogólnokształcące i technika.

Zakres podstawowy

A. Cewe

M. Kruk

A. Magryś - Walczak

H. Nahorska

PODKOWA Gdańska

IV
(technik eksploatacji portów i terminali)

Matematyka i przykłady jej zastosowań. Podręcznik 3. Licea ogólnokształcące i technika.

Zakres podstawowy

A. Cewe

M. Kruk

A. Magryś - Walczak

H. Nahorska

PODKOWA Gdańska

3.

Język angielski

III

Focus 3 Second Edition B1/B1+

S. Kay

V. Jones

D. Brayshaw

B. Michałowski

B. Trapnell

D. Russell

M. Inglot

PEARSON

III

(technik eksploatacji portów i terminali)

Focus 4 Second Edition B2/B2+

IV

Repetytorium do szkół ponadgimnazjalnych. Podręcznik do języka angielskiego. Poziom podstawowy
i rozszerzony

M. Rosińska
L. Edwards
M. Inglot

MACMILLAN EDUCATION

4.

Język niemiecki

III

Infos 2B

B. Sekulski

N. Drabich

T. Gajownik

PEARSON

IV

Infos 3A

B. Sekulski

N. Drabich

T. Gajownik

PEARSON

5.

Geografia

III

(technik eksploatacji portów i terminali)

Oblicza geografii 2.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Zakres rozszerzony

T. Rachwał

Nowa Era Spółka z o.o.

IV

(technik eksploatacji portów i terminali)

Oblicza geografii 3.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Zakres rozszerzony

M. Więckowski

R. Malarz

Nowa Era Spółka z o.o.

6.

Historia

i społeczeństwo

III

Ojczysty Panteon i ojczyste spory

Europa i świat

M. Markowicz

O. Pytlińska

A. Wyroda

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

IV

Europa i świat

Rządzący i rządzeni

M. Markowicz

O. Pytlińska

A. Wyroda

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

7.

Fizyka

III

Zrozumieć fizykę 1.

Zrozumieć fizykę 2.

M. Braun

K. Byczuk

A. Seweryn-Byczuk

E. Wójtowicz

Nowa Era Spółka z o.o.

IV

Zrozumieć fizykę 2.

Zrozumieć fizykę 3.

M. Braun

K. Byczuk

A. Seweryn-Byczuk

E. Wójtowicz

Nowa Era Spółka z o.o.

 

Wykaz podręczników dla absolwentów szkół podstawowych

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4

 

Lp.

Przedmiot

Klasa

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1.

Język polski

I

Podręcznik. Język polski. Klasa 1.

Szkoła branżowa I stopnia

B. Chuderska

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

II

Podręcznik. Język polski. Klasa 2.

Szkoła branżowa I stopnia

K. Tomaszek

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

III

To się czyta! Podręcznik do języka polskiego dla klasy 3 branżowej szkoły I stopnia

A. Klimowicz

J. Ginter

A. Ciesielska

Nowa Era Spółka z o.o.

2.

Matematyka

I

To się liczy! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły I stopnia. Klasa pierwsza

K. Wej
W. Babiański

Nowa Era Spółka z o.o.

II

To się liczy! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły I stopnia. Klasa druga

K. Wej
W. Babiański

Nowa Era Spółka z o.o.

III

To się liczy! Podręcznik do matematyki dla branżowej szkoły I stopnia. Klasa trzecia

K. Wej
W. Babiański

Nowa Era Spółka z o.o.

3.

Język angielski

I

Vision 1 A2

J. Quintana

M. Duckworth

OXFORD UNIVERSITY PRESS

II, III

Checkpoint A2+/B1

D. Spencer

M. Cichmińska

MACMILLAN

EDUCATION

4.

Podstawy przedsiębiorczości

I

Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia

J. Korba

Z. Smutek

J. Kjanowska

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

5.

Historia

I

Historia 1. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia

M. Ustrzycki

J. Ustrzycki

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

II

Historia 2. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia

M. Ustrzycki

J. Ustrzycki

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

III

Historia 3. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia

M. Ustrzycki

J. Ustrzycki

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

6.

Fizyka

I

Odkryć fizykę 1

M. Braun
W. Śliwa

Nowa Era Spółka z o.o.

II

Odkryć fizykę 2

M. Braun
W. Śliwa

Nowa Era Spółka z o.o.

III

Odkryć fizykę 3

M. Braun
W. Śliwa

Nowa Era Spółka z o.o.

7.

Biologia

I

Biologia. Klasa 1.

Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia

B. Jakubik

R. Szymańska

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

II

Biologia. Klasa 2.

Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia

B. Jakubik

R. Szymańska

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

III

Biologia. Klasa 3.

Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia

B. Jakubik

R. Szymańska

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

8.

Wiedza

o społeczeństwie

III

Wiedza o społeczeństwie

B. Surmacz

J. Maleska

Z. Smutek

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

9.

Informatyka

I

Informatyka. Podręcznik dla szkół branżowych I stopnia

W. Hermanowski

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

10.

Edukacja dla bezpieczeństwa

I

Żyję i działam bezpiecznie

J. Słoma

Nowa Era Spółka z o.o.

 

Technikum Nr 4

 

Lp.

Przedmiot

Klasa

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1.

Język polski

I

Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura. Klasa 1.Część 1 i część 2

K. Mrowcewicz

Wydawnictwo Piotra Marciszuka "Stentor"

II

Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura. Klasa 2.

Część 1

Aleksander Nawarecki Dorota Siwicka

Wydawnictwo Piotra Marciszuka "Stentor"

Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura. Klasa 2.

Część 2

E. Paczoska

Wydawnictwo Piotra Marciszuka "Stentor"

III

Przeszłość i dziś. Literatura, język, kultura. Klasa 3.

Część 1

E. Paczoska

Wydawnictwo Piotra Marciszuka "Stentor"

2.

Matematyka

I

MATeMAtyka 1. Podręcznik dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego i technikum.Zakres podstawowy i rozszerzony

W. Babiański
L. Chańko

D. Ponczek
K. Wej

Nowa Era Spółka z o.o.

II

MATeMatyka 2. Podręcznik dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego i technikum.Zakres podstawowy i rozszerzony

W.  Babiański

L. Chańko

J. Czarnowska

G. Janocha

Nowa Era Spółka z o.o.

III

MATeMatyka 3. Podręcznik dla klasy 3 liceum ogólnokształcącego i technikum.

Zakres podstawowy i rozszerzony

W.  Babiański

L. Chańko

J. Czarnowska

G. Janocha

D. Ponczek

J. Wesołowska

Nowa Era Spółka z o.o.

I
(technik eksploatacji portów i terminali)

MATeMAtyka 1. Podręcznik dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego i technikum.

Zakres podstawowy

W. Babiański
L. Chańko

D. Ponczek
K. Wej

Nowa Era Spółka z o.o.

 

3.

Matematyka

II
(technik eksploatacji portów i terminali)

MATeMatyka 2. Podręcznik dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego i technikum.

Zakres podstawowy

W. Babiański

L. Chańko

J. Czarnowska

G. Janocha

D. Ponczek

Nowa Era Spółka z o.o.

III

(technik eksploatacji portów i terminali)

MATeMatyka 3. Podręcznik dla klasy 3 liceum ogólnokształcącego i technikum.

Zakres podstawowy i rozszerzony

W.  Babiański

L. Chańko

J. Czarnowska

G. Janocha

J. Wesołowska

Nowa Era Spółka z o.o.

4.

Język angielski

I

Focus 2 Second Edition A2+/B1

S. Kay
V. Jones
D. Brayshaw,
B. Michałowski
B. Trapnell

D. Russell

M. Inglot

PEARSON

II

Focus 3 Second Edition B1/B1+

S. Kay
V. Jones
D. Brayshaw,
B. Michałowski
B. Trapnell

D. Russell

M. Inglot

PEARSON

III

Focus 4 Second Edition B2/B2+

S. Kay
V. Jones
D. Brayshaw,
B. Trapnell

D. Russell

PEARSON

5.

Filozofia

I

Spotkania z filozofią. Zakres podstawowy

M. Bokiniec

S. Zielka

Nowa Era Spółka z o.o.

6.

Język niemiecki

I

Effekt 1

A. Kryczyńska-Pham

S. Kośliński

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne S.A.

II

Effekt 2

A. Kryczyńska-Pham

S. Kośliński

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne S.A.

III

Effekt 3

A. Kryczyńska-Pham

S. Kośliński

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne S.A.

7.

Historia

I

Historia 1.Podręcznik do liceum i technikum.
Zakres podstawowy

M. Faszcza

R. Lolo

K. Wiśniewski

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne S.A.

II

Historia 2. Podręcznik do liceum i technikum.
Zakres podstawowy

J. Czubaty

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne S.A.

III

Historia 3. Podręcznik do liceum i technikum.
Zakres podstawowy

J. Czubaty

P. Szlanta

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne S.A.

8.

Chemia

I

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

R. Hassa
A. Mrzigod
J. Mrzigod

Nowa Era Spółka z o.o.

II

To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

R. Hassa
A. Mrzigod
J. Mrzigod

Nowa Era Spółka z o.o.

III

To jest chemia 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

R. Hassa
A. Mrzigod
J. Mrzigod

Nowa Era Spółka z o.o.

9.

Biologia

I

Biologia 1. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej.

Zakres podstawowy

B. Jakubik

R. Szymańska

OPERON

10.

Biologia

II

Biologia 2. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej.

Zakres podstawowy

B. Jakubik

R. Szymańska

OPERON

III

Biologia 2. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej.

Zakres podstawowy

B. Jakubik

R. Szymańska

OPERON

11.

Fizyka

I

Odkryć fizykę 1

M. Braun
W. Śliwa

Nowa Era Spółka z o.o.

II

Odkryć fizykę 2

M. Braun
W. Śliwa

Nowa Era Spółka z o.o.

III

Odkryć fizykę 3

M. Braun
W. Śliwa

Nowa Era Spółka z o.o.

12.

Geografia

I

Oblicza geografii 1. Zakres podstawowy

R. Malarz

M. Więckowski

Nowa Era Spółka z o.o.

II

Oblicza geografii 2. Zakres podstawowy

T. Rachwał

R. Uliszak

K. Wiedermann

P. Kroh

Nowa Era Spółka z o.o.

III

Oblicza geografii 3. Zakres podstawowy

C. Adamiak

A. Dubownik

M. Świtoniak

M. Nowak

B. Szyda

Nowa Era Spółka z o.o.

I
(technik eksploatacji portów i terminali)

Oblicza geografii 1. Zakres rozszerzony

R. Malarz

M. Więckowski

P. Kroh

Nowa Era Spółka z o.o.

13.

Geografia

II
(technik eksploatacji portów i terminali)

Oblicza geografii 2. Zakres rozszerzony

T. Rachwał

W. Kilar

Nowa Era Spółka z o.o.

III
(technik eksploatacji portów i terminali)

Oblicza geografii 3. Zakres rozszerzony

C. Adamiak

A. Dubownik

M. Świtoniak

M. Nowak

B. Szyda

Nowa Era Spółka z o.o.

14.

Informatyka

I

Informatyka 1. Podręcznik. Liceum i technikum.

Zakres podstawowy

W. Jochemczyk

K. Olędzka

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne S.A.

II

Informatyka 2. Podręcznik. Liceum i technikum.

Zakres podstawowy

W. Jochemczyk

K. Olędzka

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne S.A.

III

Informatyka 3. Podręcznik. Liceum i technikum.

Zakres podstawowy

W. Jochemczyk

K. Olędzka

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne S.A.

15.

Edukacja dla bezpieczeństwa

I

Żyję i działam bezpiecznie

J. Słoma

Nowa Era Spółka z o.o.

16.

Podstawy przedsiębiorczości

II

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego i technikum

T. Rachwał

Z. Makieł

Nowa Era Spółka z o.o.

III

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego i technikum

T. Rachwał

Z. Makieł

Nowa Era Spółka z o.o.

 

Wykaz podręczników

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych

Lp.

Przedmiot

Klasa

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1.

Język polski

VII

NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

 J. Kościerzyńska

M. Chmiel

M. Szulc

A. Gorzałczyńska-Mróz

Nowa Era Spółka z o.o.

2.

Język angielski

VII

 

All Clear. Klasa 7. Język angielski. Szkoła podstawowa

 

P. Howarth

P. Reilly

D. Morris

MACMILLAN

3.

Historia

VII

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

J. Kłaczkow

A. Łaszkiewicz

S. Roszak

Nowa Era Spółka z o.o.

4.

Wiedza
o społeczeństwie

VII

Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

I. Janicka

A. Janicki

A. Kucia-Maćkowska
T. Maćkowski

Nowa Era Spółka z o.o.

5.

Geografia

VII

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

R. Malarz

M. Szubert

T. Rachwał

Nowa Era Spółka z o.o.

6.

Biologia

VII

Biologia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7

E. Jastrzębska

E. Kłos

W. Kofta

A. Michalik

E. Pyłka-Gutowska

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne S.A.

7.

Chemia

VII

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

J. Kulawik

T. Kulawik

M. Litwin

Nowa Era Spółka z o.o.

8.

Fizyka

VII

To jest fizyka. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

M. Braun
W. Śliwa

Nowa Era Spółka z o.o.

9.

Matematyka

VII

 

Matematyka z kluczem. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej

 

K. Wej

W. Babiański

E. Szmytkiewicz

J. Janowicz

M. Braun

Nowa Era Spółka z o.o.

10.

Informatyka

VII

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

G. Koba

Nowa Era Spółka z o.o.

 

 

Lp.

Przedmiot

Klasa

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1.

Język polski

VIII

NOWE Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

 J. Kościerzyńska

M. Chmiel

M. Szulc

A. Gorzałczyńska-Mróz

Nowa Era Spółka z o.o.

2.

Język angielski

VIII

 

All Clear. Klasa 8. Język angielski. Szkoła podstawowa

 

P. Howarth

P. Reilly

D. Morris

MACMILLAN

3.

Historia

VIII

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

R. Śniegocki

A. Zielińska

Nowa Era Spółka z o.o.

4.

Wiedza
o społeczeństwie

VIII

Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

I. Janicka

A. Janicki

A. Kucia-Maćkowska
T. Maćkowski

Nowa Era Spółka z o.o.

5.

Geografia

VIII

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

T. Rachwał

D. Szczypiński

Nowa Era Spółka z o.o.

6.

Biologia

VIII

Biologia. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8

E. Jastrzębska

E. Kłos

W. Kofta

E. Pyłka-Gutowska

Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne S.A.

7.

Chemia

VIII

Chemia Nowej Ery. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

J. Kulawik

T. Kulawik

M. Litwin

Nowa Era Spółka z o.o.

8.

Fizyka

VIII

To jest fizyka. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

M. Braun
W. Śliwa

Nowa Era Spółka z o.o.

9.

Matematyka

VIII

Matematyka z kluczem. Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej

K. Wej

W. Babiański

E. Szmytkiewicz

J. Janowicz

M. Braun

Nowa Era Spółka z o.o.

10.

Informatyka

VIII

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

G. Koba

Nowa Era Spółka z o.o.