ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Konferencja „Rynek pracy dla młodych – perspektywy i wyzwania”

21 listopada uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej, kształcący się w kierunku mechanik pojazdów samochodowych, wzięli udział w konferencji „Rynek pracy dla młodych – perspektywy i wyzwania”.

Konferencję poświęconą tematyce rynku pracy dla młodych, jego perspektyw oraz wyzwań zorganizowała Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy.

Partnerem w organizacji przedsięwzięcia była Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej. Wśród prelegentów dzielących się swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie: dr Edyta Żółty-Nowak – Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB, Marcin Flaczyński – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Sławomir Duch – Ekspert w Dziale Projektów Edukacyjnych Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dr inż. Karol Jędrasiak – Zastępca Centrum Transferu Technologii, Ekspert Virtual Reality oraz Robert Warwas – Poseł na Sejm RP.

Konferencja dostarczyła uczestnikom niezbędnej wiedzy umożliwiającej ścisłą współpracę w zakresie inicjatyw na poziomie europejskim i krajowym ukierunkowanych na poprawę sytuacji młodzieży na rynku pracy, a tym samym zwiększenie jej szans na znalezienie zatrudnienia. Dla młodych ludzi była ogromną lekcją w zakresie szans i wyzwań jakie stawia przed nimi rynek pracy.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Pani Marleny Maląg, Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pani Małgorzaty Zwiercan, Komendanta Głównego OHP.

 

Konferencja „Rynek pracy dla młodych – perspektywy i wyzwania”

Konferencja „Rynek pracy dla młodych – perspektywy i wyzwania”

Konferencja „Rynek pracy dla młodych – perspektywy i wyzwania”

Konferencja „Rynek pracy dla młodych – perspektywy i wyzwania”