ul. Królowej Jadwigi 12
Dąbrowa Górnicza

Przyjmowanie skarg i wniosków

 

Skargi i wnioski przyjmowane są przez dyrektora w dniach:

  • wtorek od 10.00-12.00
  • czwartek od 15.00 do 16.00Wicedyrektor szkoły oraz kierownik praktycznej nauki zawodu przyjmują skargi i wnioski codziennie w godzinach pracy.

Skargi i wnioski wnoszone pisemnie przyjmuje sekretariat od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.